Β.Κορκίδης: Οι εισφορές μετατρέπονται σε ασφαλιστική φορολογία

korkidis gialia

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην Ελλάδα τουλάχιστον μέχρι σήμερα, καταβάλλουν εισφορές ανάλογα με τα έτη ασφάλισης,

χωρίς να υπάρχει σύνδεση με το εισόδημά τους. Η προς συζήτηση μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στοχεύει στη σύνδεση ασφαλιστικών εισφορών και εισοδήματος, αν και η επιβάρυνση του εισοδήματος άνω των 20.000 ευρώ κρίνεται, όπως έχει διαμορφωθεί έως τώρα, εξοντωτική.
Μέχρι πρότινος οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία δεν ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές. Από 1η Ιανουαρίου 2009 η ασφάλεια υγείας έχει γίνει υποχρεωτική και οι αυτοαπασχολούμενοι καλύπτονται είτε από θεσμοθετημένη δημόσια ασφάλεια υγείας είτε από ιδιωτική. Επιπρόσθετα, συγκεκριμένες ομάδες αυτοαπασχολουμένων υποχρεώνονται να καταβάλουν υψηλότερες εισφορές από τους εργοδότες αναγνωρίζοντας έτσι ότι η μόνη πηγή εσόδων για τη πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων είναι η επιχείρηση.
Είναι γεγονός ότι η αλλαγή της αρχιτεκτονικής του ασφαλιστικού σχεδίου επιχειρεί τη μετατροπή των ασφαλιστικών εισφορών σε ασφαλιστική φορολογία, αφού βασίζεται στο εισόδημα και απαιτεί μεγάλη προσοχή, γιατί δημιουργεί εξοντωτικές υπερβολές...