«Διακήρυξη του Ποσειδώνα» για την κρίση αλλαγής πληρωμάτων

ploia rada 2

Έχει υπογραφεί από ναυτιλιακές εταιρείες και διεθνείς οργανισμούς

Το Covid-19 έχει επηρεάσει την καθημερινή ζωή και την ευημερία των ναυτικών με πρωτοφανείς τρόπους, προκαλώντας μια ανθρωπιστική κρίση στη θάλασσα. Εκατοντάδες χιλιάδες ναυτικοί έχουν εγκαταλειφθεί σε πλοία μετά τη λήξη των συμβάσεών τους. Ως οι πρώτοι εργαζόμενοι της ναυτιλιακής βιομηχανίας που μεταφέρουν το 90% του παγκόσμιου εμπορίου, οι ναυτικοί διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη διασφάλιση της παγκόσμιας ροής αγαθών από την οποία εξαρτάται ο κόσμος.

Αναγνωρίζοντας ότι έχουν κοινή ευθύνη για την επίλυση της κρίσης αλλαγής πληρώματος, περισσότερες από 300 εταιρείες και οργανισμοί υπέγραψαν τη Διακήρυξη του Ποσειδώνα για την Ευημερία του Ναυτικού και την Αλλαγή του Πληρώματος.

Οι δυσκολίες στην αλλαγή πληρωμάτων συνεχίζονται εδώ και 10 μήνες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού με αποτέλεσμα πάνω από 200.000 ναυτικοί να είναι εγκλωβισμένοι σε πλοία και να μην μπορούν να ξεμπαρκάρουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ταξιδεύουν ακόμη και για 18 μήνες συνεχώς. Ναυτικοί οι οποίοι είναι εργαζόμενοι – κλειδιά για την ελληνική και παγκόσμια ναυτιλία και αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα στη ναυτολόγησή τους και στον επαναπατρισμό τους.

Έχει προκληθεί ανθρωπιστική κρίση ενώ παράλληλα κινδυνεύει το εμπόριο και η παγκόσμια οικονομία αφού από κουρασμένους ναυτικούς δημιουργούνται θέματα ασφάλειας. Πολλοί ναυλωτές αποφεύγουν πλέον να ναυλώσουν πλοία που έχουν πλήρωμα το οποίο ταξιδεύει συνεχώς για πάνω από 10 μήνες.

Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός-ΙΜΟ έχει ζητήσει από τις κυβερνήσεις να επιτρέπουν τη διακίνηση των ναυτικών από τα λιμάνια και τα αεροδρόμιά τους ως εξαίρεση από το lock down χαρακτηρίζοντάς τους «εργαζόμενους-κλειδί» -Key workers.

Όμως οι εκκλήσεις δεν έχουν εισακουστεί και υπάρχουν περιπτώσεις όπου πληρώματα κατέβηκαν σε απεργία.

Μπροστά στο αδιέξοδο δημιουργήθηκε ο παγκόσμιος συνασπισμός “Διακήρυξη Ποσειδώνα”- Neptune Declaration on Seafarer Wellbeing and Crew Change, για την ευημερία των ναυτικών και την αλλαγή πληρωμάτων (ή «Neptune Declaration»). Στο συνασπισμό συμμετέχουν περισσότερες από 300 ναυτιλιακές εταιρείες, ναυλωτές και οργανισμοί.

Η πρωτοβουλία αυτή επικεντρώνεται στην ευημερία των ναυτικών με δράσεις που, μεταξύ άλλων, θα διευκολύνουν τις αλλαγές πληρωμάτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας και των συνεχιζόμενων lockdowns.

Οι τέσσερις βασικοί στόχοι της διακήρυξης αφορούν στα:

  • Αναγνώριση των ναυτικών ως βασικών εργαζομένων και παροχή προτεραιότητας στους εμβολιασμούς Covid-19
  • Εφαρμογή πρωτοκόλλων υγείας υψηλού επιπέδου σε παγκόσμια κλίμακα
  • Αύξηση συνεργασίας μεταξύ διαχειριστριών εταιρειών και ναυλωτών για την διευκόλυνση στις αλλαγές πληρωμάτων
  • Διασφάλιση συνδεσιμότητας των αεροπορικών εταιρειών στους βασικούς θαλάσσιους κόμβους

    Παρά τις σημαντικές προσπάθειες διεθνών οργανισμών, κυβερνήσεων, βιομηχανικών ενώσεων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, ΜΚΟ και μεμονωμένων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης ψηφίσματος την 1η Δεκεμβρίου 2020 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ναυτικοί ως αποτέλεσμα της πανδημίας COVID-19 στο υποστήριξη παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού το ζήτημα δεν έχει ακόμη επιλυθεί.

Αυτός δεν είναι ένας αποδεκτός τρόπος αντιμετώπισης των ναυτικών, οι οποίοι είναι οι πρώτοι εργαζόμενοι της ναυτιλιακής βιομηχανίας που μεταφέρει το 90% του παγκόσμιου εμπορίου επισημαίνεται στη διακήρυξη:

«Η κόπωση μετά από εκτεταμένες περιόδους στη θάλασσα έχει σημαντικές συνέπειες στη σωματική και ψυχική ευημερία των ναυτικών. Αυξάνει επίσης τον κίνδυνο θαλάσσιων ατυχημάτων και περιβαλλοντικών καταστροφών και θέτει μίαευρύτερη απειλή για την ακεραιότητα των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, οι οποίες εξαρτώνται από ασφαλείς και αξιόπιστες θαλάσσιες μεταφορές.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μια ειδική ομάδα ενδιαφερομένων από όλη τη θαλάσσια αλυσίδα αξίας έχει εντοπίσει τα ακόλουθα βασικά ζητήματα αποτροπής αλλαγών πληρώματος, που απαιτούν επείγουσα δράση:

• Ενώ τα υψηλής ποιότητας πρωτόκολλα υγείας έχουν υιοθετηθεί διεθνώς, δεν έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια στην πράξη. Αυτό οδήγησε τις αρχές να αντιληφθούν τους ναυτικούς ως κίνδυνο Covid-19, ο οποίος έχει περιοίσει τις δυνατότητες αλλαγών του πληρώματος.

• Η εφαρμογή πρωτοκόλλων υψηλής ποιότητας για αλλαγή πληρώματο θα μειώσει τον οικονομικό κίνδυνο διακοπής των αλυσίδων εφοδιασμού αλλά θα οδηγήσει σε αυξημένο βραχυπρόθεσμο κόστος.

• Η διακοπή των διεθνών αεροπορικών ταξιδιών έχει μειώσει τον αριθμό των πτήσεων, προκαλώντας προβλήματα συνδεσιμότητας μεταξύ μεγάλων κέντρων αλλαγής πληρώματος και μεγάλων ναυτικών εθνών, το οποίο έχει περιπλέξει την κατάσταση.»

Για να γίνουν απτές βελτιώσεις, πρέπει να εφαρμοστούν οι ακόλουθες ενέργειες:

-Αναγνώριση των ναυτικών ως βασικών εργαζομένων και παροχή προτεραιότητας σε εμβόλια Covid-19. Οι ναυτικοί πρέπει να αναγνωρίζονται ως βασικοί εργαζόμενοι από όλες τις κυβερνήσεις σύμφωνα με τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να διευκολυνθεί το ψήφισμα που εγκρίθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2020.

– Οι κυβερνήσεις και άλλοι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συνεργαστούν με τη ναυτιλιακή βιομηχανία για να το διασφαλίσουν αυτό

– Οι ναυτικοί, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους, έχουν πρόσβαση κατά προτεραιότητα στα εμβόλια Covid-19 μαζί με άλλους εργαζόμενους -κλειδιά και επαγγελματίες υγείας σε αναγνώριση του κρίσιμου ρόλου τους στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και στο εμπόριο.

– Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει την ανάπτυξη πρωτοκόλλων που διασφαλίζουν ότι οι εμβολιασμοί είναι σωστά πιστοποιημένοι και αποτελεσματικοί χορηγείται σε ναυτικούς, καθώς και καθιέρωση τυποποιημένης μορφής για δελτία υγείας που περιέχουν παραβιάζουν πληροφορίες σχετικά με τον εμβολιασμό και την κατάσταση των δοκιμών για τη διευκόλυνση των αλλαγών του πληρώματος.

– Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος του Covid-19, να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη ότι οι αλλαγές του πληρώματος μπορούν να πραγματοποιηθούν με ασφαλή τρόπο, και για να διασφαλιστεί ότι τα ληφθέντα μέτρα μπορούν να γίνουν αποδεκτά παγκοσμίως, η εφαρμογή του Πλαισίου της τα πρωτόκολλα πρέπει να βασίζονται στα υψηλότερα εφαρμόσιμα πρότυπα. Τα πρωτόκολλα αλλαγής πληρώματος STAR4, οι οποίες βασίζονται στις υπάρχουσες βέλτιστες πρακτικές, συνεπώς συνιστώνται για υιοθέτηση σε ολόκληρο τον κλάδο.

– Αυξήστε τη συνεργασία μεταξύ χειριστών πλοίων και ναυλωτών για να διευκολύνετε τις αλλαγές του πληρώματος

– Οι πλοιοκτήτες και οι ναυλωτές θα πρέπει να μοιράζονται τις σχετικές πληροφορίες με διαφάνεια και να συνεργάζονται για να το διασφαλίσουν. Οι απαραίτητες αλλαγές πληρώματος μπορούν να πραγματοποιηθούν με τον ελάχιστο δυνατό αντίκτυπο όσον αφορά το κόστος και τις καθυστερήσεις.

newmoney.gr

Pin It

eep logo