Στο δυναμικό ηλεκτρικής ενέργειας των λιμανιών στρέφεται η ΡΑΕ

limania

Ανάθεση μελέτης στον Καθηγητή του ΕΜΠ Γιάννη Προυσαλίδη

Κομβικό ρόλο στον προωθούμενο ενεργειακό μετασχηματισμό μπορούν να παίξουν τα λιμάνια της χώρας, τόσο στην ηπειρωτική Ελλάδα, όσο και στα νησιά.

Εξάλλου, τόσο τα σχέδια για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στα νησιά που ήδη τρέχουν, όσο και ευρύτερα ο ρόλος των λιμανιών ως κόμβων στα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας που αναπτύσσονται και συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της χώρας, έχουν ήδη φέρει στο προσκήνιο το θέμα.

Με τη μελέτη του ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού των λιμανιών, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) επιδιώκει να έχει εμπεριστατωμένη γνώση ώστε να ανταπεξέλθει στην αντιμετώπιση ρυθμιστικού ενδιαφέροντος ζητημάτων που σχετίζονται με συναφή θέματα, όπως π.χ. ηλεκτροκίνηση μέσων μεταφοράς, ανάπτυξη ηλεκτρικών δικτύων και ενεργειακή αναβάθμισης λιμένων, θέματα παραγωγή ενέργειας με καύσιμα και μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον σε εγκαταστάσεις χωροθετημένες και συνδεδεμένες με λιμάνια κ.λπ.

Έχοντας πλήρη επίγνωση του ζητήματος και της σημασίας του, η ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης του Τμήματος Ηλεκτρικών Δικτύων και Νέων Τεχνολογιών Ηλεκτρισμού, ανέθεσε στον Καθηγητή του ΕΜΠ Γιάννη Προυσαλίδη την εκπόνηση μελέτης για υποστήριξη της Αρχής σε τεχνικά θέματα του δυναμικού ηλεκτρικής ενέργειας των λιμένων της ελληνικής επικράτειας.

energypress.gr

Pin It