Οδηγίες Cyber Risk Management από την USACG

cyber crime

Έγγραφο καθοδήγησης από την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ

Καθώς οι θαλάσσιες δραστηριότητες εξαρτώνται περισσότερο από τα συστήματα που ενσωματώνονται μέσω της αυτοματοποίησης, ο κίνδυνος στον κυβερνοχώρο αποτελεί τομέα αυξανόμενης ανησυχίας στο σύστημα θαλάσσιων μεταφορών. Το ζήτημα αυτό θα παρακολουθείται μέσω επιθεωρήσεων της PSC τόσο για εγχώρια όσο και για ξένα σκάφη σημαίας στα λιμάνια των ΗΠΑ.

Σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης των κυβερνοεπιθέσεων στον ναυτιλιακό τομέα, η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ εξέδωσε έγγραφο καθοδήγησης στους επιθεωρητές θαλάσσιων μεταφορών της Ακτοφυλακής και στους ελεγκτές λιμένων για την αξιολόγηση της υγιεινής επί των εφαρμοστέων σκαφών, καθώς και επιλογές συμμόρφωσης, εάν παρατηρηθούν ελλείψεις.

Η USCG αναγνωρίζει ότι δεν είναι όλες οι ναυτιλιακές εταιρείες και τα πλοία όμοια και, ως εκ τούτου, το έγγραφο παρέχει στις ναυτιλιακές εταιρείες τη δυνατότητα να προσαρμόσουν ένα σύστημα για την αντιμετώπιση των εξελισσόμενων τρωτών σημείων στον κυβερνοχώρο. Αυτά είναι μοναδικά για κάθε συγκεκριμένη εταιρεία στη διαχείριση και τις λειτουργίες της.

Σκοπός του εγγράφου καθοδήγησης είναι, οι δραστηριότητες συμμόρφωσης των σκαφών να κατευθύνονται μόνο στη διαχείριση του κινδύνου στον κυβερνοχώρο σε συστήματα που είναι κρίσιμα για την ασφαλή λειτουργία και ναυσιπλοΐα του σκάφους.

Οι αυτόνομοι υπολογιστές ή άλλα συστήματα που δεν επηρεάζουν την ασφαλή λειτουργία ή ναυσιπλοΐα του σκάφους δεν θα επιθεωρούνται .

Οι οδηγίες δεν υποκαθιστούν τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις, ούτε είναι οι ίδιες κανόνας. Το έγγραφο καθοδήγησης δεν προορίζεται ούτε επιβάλλει νομικά δεσμευτικές απαιτήσεις σε κανένα μέρος. Αντιπροσωπεύει την άποψη της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ σχετικά με αυτό το θέμα και μπορεί να βοηθήσει τη βιομηχανία, τους ναυτικούς, το κοινό και την Ακτοφυλακή, καθώς και άλλες ομοσπονδιακές και κρατικές ρυθμιστικές αρχές, στην εφαρμογή νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Pin It

eep logo