Καθυστερεί τις νέες χρεώσεις η Διώρυγα του Παναμά

Panama Canal 1

Για την 1η Ιουνίου από τις 15 Απριλίου η εφαρμογή των νέων χρεώσεων στο Transit Reservation System

Το σύστημα κρατήσεων διέλευσης είναι μια προαιρετική υπηρεσία που προσφέρεται από τη διώρυγα του Παναμά που δίνει στους πελάτες τη δυνατότητα να διέρχονται σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία μέσω της καταβολής ενός πρόσθετου τέλους, εξασφαλίζοντας μια διέλευση. Η αυξανόμενη ζήτηση για αυτούς τους διαθέσιμους χρόνους χρήσης ώθησε τη διώρυγα να αυξήσει τις χρεώσεις για να ανταποκριθεί στην τρέχουσα ζήτηση και προσφορά.

Η αρχή της Διώρυγας τροποποιεί επίσης τα τέλη για άλλες θαλάσσιες υπηρεσίες που παρέχονται από τη διώρυγα, συμπεριλαμβανομένων των τελών υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διαμετακόμιση για ρυμουλκά, χειριστές γραμμών και μηχανές, καθώς και συμπληρωματικές υπηρεσίες, όπως επιθεώρηση πλοίων, χρέωση ασφάλειας και προστασίας και χρεώσεις σχεδίου έκτακτης ανάγκης για τη ρύπανση από πετρέλαιο στη διώρυγα του Παναμά.

theseanation.gr

Pin It

eep logo