ΕνΕνεργοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος για Εξετάσεις Ναυαγοσωστών

navagosostes

ΕνΕνεργοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος για Εξετάσεις Ναυαγοσωστών

Δύο διαδικτυακές εφαρμογές στην e-ΔΛΑ και online γραπτές εξετάσεις

Γνωρίζεται ότι, έχει ενεργοποιηθεί η παραγωγική έκδοση του Πληροφοριακού Συστήματος Διενέργειας Εξετάσεων Υποψηφίων Ναυαγοσωστών (ΠΣΥΔΕΥΝ).

Το εν λόγω σύστημα αποτελείται από δύο δικτυακές εφαρμογές:

  1. Στην κεντρική σελίδα της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-ΔΛΑ, στην οποία θα γίνεται η διαχείριση των αιτήσεων των υποψηφίων, ενεργοποιήθηκε αντίστοιχο πεδίο «Πληροφορίες ΠΣΥΔΕΥΝ», στο οποίο εμπεριέχονται τα κάτωθι:
    - «Ημερομηνίες εξετάσεων ναυαγοσώστη (ΠΣΥΔΕΥΝ)», όπου θα αναρτώνται οι ημερομηνίες για τη διενέργεια των εν λόγω εξετάσεων, ανά Λιμενική Αρχή.
    - «Ερωτήσεις εξετάσεων ναυαγοσώστη (ΠΣΥΔΕΥΝ)», όπου έχουν ήδη αναρτηθεί οι χίλιες (1000) ερωτήσεις για τη γραπτή (θεωρητική) εξέταση για των υποψηφίων για την απόκτηση άδειας ναυαγοσώστη.
    - «Οδηγίες χρήσης ΠΣΥΔΕΥΝ».
  2. Δημιουργήθηκε υποσύστημα online διενέργειας γραπτών (θεωρητικών) εξετάσεων στη διεύθυνση https://lifeguards.hcg.gr/, στο οποίο θα συνδέονται οι υποψήφιοι, από τον καθορισμένο τόπο διενέργειας των εξετάσεων, για να συμμετέχουν σε αυτές, την καθορισμένη ημερομηνία.
Pin It

eep logo