Ετήσιο Συνέδριο Ναυτικής Τεχνολογίας 2021

Naytilia IT

Πρόσκληση υποβολής εργασιών προς παρουσίαση

Καθώς διανύουμε μια περίοδο αβεβαιότητας εξ αιτίας της πανδημίας του κορονοϊού με διαδοχικές αποφάσεις της πολιτείας για περιορισμό των συναθροίσεων, το Ετήσιο Συνέδριο Ναυτικής Τεχνολογίας 2021 προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την 1η Δεκεμβρίου 2021.

Ευχή όλων είναι να βελτιωθούν στο μεταξύ τα δεδομένα της πανδημίας ώστε να επιτρέψουν την άρση των περιοριστικών μέτρων και να πραγματοποιηθεί το Ετήσιο Συνέδριο Ναυτικής Τεχνολογίας 2021 με φυσική παρουσία στο Ευγενίδειο Ίδρυμα την 1η & 2α Δεκεμβρίου 2021.

Σε κάθε περίπτωση το καθιερωμένο πλέον συνέδριο, που διοργανώνει κάθε χρόνο το ΕΛ.Ι.Ν.Τ, διακρίνεται για την επιστημονική του στάθμη και αποτελεί το σημαντικότερο βήμα για τη συζήτηση τεχνολογικών θεμάτων που αφορούν στην ελληνική ναυτιλία, από την καινοτομία μέχρι την πρακτική εφαρμογή. Με βάση την προηγούμενη εμπειρία, το Συνέδριο αναμένεται να υποστηριχθεί θερμά από τη Ναυτιλιακή Κοινότητα, συγκεντρώνοντας ειδικούς και ενδιαφερόμενους από τις Επιχειρήσεις, τον Ακαδημαϊκό χώρο και το Δημόσιο Τομέα.

Θεματολογία Συνεδρίου
Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου έχουν καθοριστεί για το τρέχον έτος ως εξής:
1. Σχεδιασμός και λειτουργία πλοίων και πλωτών κατασκευών.
2. Αυτόνομα πλοία και «έξυπνες» εφαρμογές στη ναυτιλία: προκλήσεις και προοπτικές.
3. Πρόσφατες και επερχόμενες διατάξεις διεθνών φορέων για τον περιορισμό των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου και εφαρμογή τους.
4. Διαχείριση, αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας του πλοίου, των υποσυστημάτων του και των λιμενικών υποδομών.
5. Τεχνολογίες και υλικά για τη βελτίωση της ναυτικής ασφάλειας .
6. Νέες τεχνολογίες κατασκευών, μετασκευών και επιθεωρήσεων πλοίων.
7. Καινοτόμα συστήματα πρόωσης.
8. Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των πλοίων
9. Νέες πηγές κάλυψης των ενεργειακών αναγκών πλοίων, περιλαμβανομένων των υβριδικών.
10. Μέθοδοι επιθεωρήσεων πλοίων εξ αποστάσεως.
11. Προγραμματισμός συντήρησης και επισκευής στόλου.
12. Παραδείγματα καλών πρακτικών για μια βιώσιμη ναυτιλία.
13. Ψηφιοποίηση, μεταφορά ψηφιακών δεδομένων και κυβερνοασφάλεια στη Ναυτιλία: προκλήσεις και προοπτικές.
14. Ανακύκλωση πλοίων : Προκλήσεις και προοπτικές.
15. Προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος.

Προθεσμίες υποβολής εργασιών
Οι ενδιαφερόμενοι να παρουσιάσουν την εργασία τους στο Συνέδριο καλούνται να υποβάλουν για αξιολόγηση την εργασία τους σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάζεται κατωτέρω:
* 10 Μαΐου 2021 : Υποβολή περίληψης
* 24 Μαΐου 2021 : Ενημέρωση περί αποδοχής της περίληψης
* 1 Ιουλίου 2021 :Υποβολή πλήρους κειμένου εργασίας
* 19 Ιουλίου 2021 :Ενημέρωση περί αποδοχής της εργασίας και υπόδειξη αναγκαίων τροποποιήσεων
* 1 Σεπτεμβρίου 2021 :Υποβολή τελικού κειμένου προς δημοσίευση

Στην πρώτη φάση, πρέπει να υποβληθεί o τίτλος και η περίληψη 300 έως 400 λέξεων (κατά προτίμηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@elint.org.gr ). Οι περιλήψεις αναμένεται να περιγράφουν πρωτότυπες εργασίες, οι οποίες θα εμπίπτουν στη θεματολογία του Συνεδρίου. Όλα τα κείμενα θα υποβληθούν σε επίσημη διαδικασία αξιολόγησης που περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο ανεξάρτητους αξιολογητές από την Επιστημονική Επιτροπή, προκειμένου να γίνουν αποδεκτά για παρουσίαση κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου και για τη δημοσίευσή τους στα πρακτικά του. Τα πρακτικά του Ετήσιου Συνεδρίου Ναυτικής Τεχνολογίας δημοσιεύονται στη Βίβλο, μια καλαίσθητη έκδοση που αντανακλά το επίπεδο της ναυτιλιακής έρευνας και ανάπτυξης στην Ελλάδα κατά το τρέχον έτος και είναι διαθέσιμα σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
Το κόστος για τους συμμετέχοντες, τους συγγραφείς και τους ομιλητές του Συνεδρίου θα ανακοινωθεί έως το Σεπτέμβριο 2021.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://elint.us5.list-manage.com/track/click?u=34d79e070aa7041184c2f2e56&id=e160584143&e=009ef8c106

Pin It