Δημοσίευση του ΦΕΚ με την απόφαση για self test στους ναυτικούς της ακτοπλοΐας

aktoploia 2

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1685/Β/24-4-2021 η ΚΥΑ αριθμ. 26389: «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε ναυτικούς - μέλη πληρώματος πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων».

Όπως αναφέρεται ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, είναι υποχρεωτικός για τους ναυτικούς, μια φορά την εβδομάδα, προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους στο συμφωνημένο στην ατομική τους σύμβαση εργασίας πλοίο.

Pin It