Ο αρχηγός ΓΕΝ Στυλιανός Πετράκης στη σύνοδο CHENS

petrakis stylianos

Των αρχηγών Ναυτικού Ευρωπαϊκών Κρατών

Ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Στυλιανός Πετράκης, συμμετείχε στη σύνοδο των αρχηγών Ναυτικού Ευρωπαϊκών Κρατών (Chiefs οf European Navies - CHENS 2021), που διοργανώθηκε από τη Μάλτα και διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης με βασικό θέμα «Οι Σύγχρονοι Νόμοι της Θάλασσας: Οι Διαρκώς Μεταβαλλόμενοι Ρόλοι του Ναυτικού (Modern laws of the sea: Navy's ever-changing roles)». Η δε ημερήσια διάταξη περιελάμβανε και ενότητα με θέμα «Διαμορφώνοντας το μέλλον - Προκλήσεις στη θαλάσσια ασφάλεια, πόσο έτοιμοι είμαστε; (Shaping the future - challenges in maritime security how ready are we?)», για την οποία εισήγηση έγινε από την Ελλάδα.

Η σύνοδος CHENS διεξάγεται σε ετήσια βάση και αποσκοπεί στην ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των αρχηγών Ναυτικού Ευρωπαϊκών Κρατών και στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών της.

Η επόμενη CHENS 2022 θα διοργανωθεί από τη Ρουμανία.

Pin It

eep logo