Νέα διεθνής έρευνα για την ποιότητα των ναυτιλιακών καυσίμων

ploia rada

Συνεχίζουν να ερευνούν την ποιότητα των ναυτιλιακών καυσίμων οι διεθνείς ναυτιλιακοί φορείς

Ένα χρόνο μετά την εισαγωγή από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό ΙΜΟ) το νέο καύσιμο μειωμένης περιεκτικότητας σε θείο οι ναυτιλιακοί φορείς BIMCO, Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο (ICS), INTERCARGO και INTERTANKO καλούν τους αρμόδιους (Fleet Managers, Vessel Managers, Technical Superintendents, Masters και Chief Engineers) να συμμετάσχουν σε μια νέα έρευνα που στοχεύει στο να ανιχνεύσει την ποιότητα των καυσίμων αλλά και τυχόν θέματα αναφορικά με την διαθέσιμη ποσότητα.

Ακολουθώντας τη πρώτη έρευνα που πραγματοποιήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2020 που έδειξε ότι η μετάβαση σε καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο δεν ήταν χωρίς προβλήματα, οι τέσσερις οργανισμοί ξεκινούν μια νέα έρευνα, αυτή τη φορά με σκοπό να αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη κατανόηση των ζητημάτων που αντιμετωπίζει η ναυτιλιακή βιομηχανία, ιδίως ζητήματα που σχετίζονται με τον εφοδιασμό και τη χρήση του καυσίμου πλοίων.

Αυτή η έρευνα θα διαρκέσει ένα έτος έως την 1η Μαΐου 2022 και οι πληροφορίες που συλλέγονται θα βοηθήσουν στον εντοπισμό συγκεκριμένων τομέων στην αλυσίδα εφοδιασμού και διαχείρισης καυσίμων που χρειάζονται βελτίωση.

Η έρευνα περιλαμβάνει δύο διαφορετικές ενότητες, οι οποίες μπορούν να υποβληθούν ξεχωριστά:

  • Η Ενότητα 1 περιέχει ερωτήσεις σχετικά με την ποιότητα του καυσίμουκαι απευθύνονται μόνο σε πλοία που χρησιμοποιούν VLSFO και ULSFO.
  • Η ενότητα 2 περιέχει ερωτήσεις σχετικά με την ποσότητα καυσίμου και αφορά πλοία που χρησιμοποιούν τόσο συμμορφούμενο με τον νέο κανονισμό μειωμένου θείου, καύσιμο, όσο και HSFO με περιεκτικότητα σε θείο άνω του 0,50% σε συνδυασμό με την χρήση scrubbers.
Pin It