«Χρηστικές πληροφορίες για την ένταξη στη πλατφόρμα εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών έως 240 δόσεις»

evep label

e-Ενημέρωση από το ΕΒΕΠ

Με την έναρξη λειτουργίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, ολοκληρώνεται η εφαρμογή του Νόμου 4738/2020 για τη Ρύθμιση Οφειλών και την Παροχή 2ης Ευκαιρίας. Η χώρα μας εναρμονίζεται με το Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο ήτοι, την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/2019. Μέσω της πλατφόρμας, οι οφειλέτες μπορούν να διευθετήσουν συνολικά, πλήρως εξωδικαστικά σε έως 240 δόσεις όλες τις οφειλές προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Για τις δε οφειλές προς τράπεζες και διαχειριστές δανείων, η διευθέτησή τους μπορεί να γίνει σε έως 420 δόσεις. Επιπλέον, ο νέος μηχανισμός αφορά τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα, ενώ έχει ληφθεί ειδική πρόνοια, ώστε μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού να υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης δανείων για τα οποία έχει παρασχεθεί η εγγύηση του Δημοσίου.

Με τη ρύθμιση όλων των οφειλών, επιτυγχάνονται τα ακόλουθα:

 1. Αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και δεσμεύσεις και πλειστηριασμοί στην κινητή και ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένης της 1ης κατοικίας, καθώς και της επαγγελματικής στέγης.
 2. Αποπληρωμή των οφειλών προς το Δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΟΤΑ κ.λπ.) και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ, ΚΕΑΟ κ.λπ.) σε χρονικό διάστημα έως 20 ετών. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρέχεται αποπληρωμή σε έως 240 δόσεις, δηλαδή σε διπλάσιο αριθμό δόσεων από ό,τι προβλεπόταν μέχρι σήμερα. Αριθμός που μπορεί να φθάσει έως τις 420 δόσεις, για οφειλές προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
 3. Διαγραφή μέρους της οφειλής, υπό τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που καθορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Επιπροσθέτως, η Κυβέρνηση, χορηγεί στα ευάλωτα νοικοκυριά επιδότηση της δόσης των δανείων με υποθήκη/προσημείωση στην 1η κατοικία, ύψους έως 210 ευρώ μηνιαίως ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού για 5 έτη.
 4. Όσοι δεν ανταπεξέλθουν στη ρύθμιση του εξωδικαστικού μηχανισμού ή δεν την αποδεχτούν θα αντιμετωπίσουν προσωπικές πτωχεύσεις ή Πτωχεύσεις Μικρού Αντικειμένου (ΠΜΑ) εάν έχουν ενεργητικό έως 350.000 ή κύκλο εργασιών έως 700.000 ευρώ, είτε έως 10 εργαζόμενους και έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις άνω των 30.000 ευρώ που αποτελεί το 40% των συνολικών οφειλών σε Δημόσιο, ΦΚΑ και τράπεζες για 6 μήνες δηλ. από 1η Δεκεμβρίου 2020 εως 1η Ιουνίου 2021. Με «απλοποιημένη» πτώχευση κινδυνεύουν όσοι δεν εξυπηρετούν το 60% των συνολικών ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

  Συνοπτικά, η διαδικασία ρύθμισης οφειλών νοικοκυριών και επιχειρήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα 7 στάδια:
  1. Δημιουργία αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (http://www.keyd.gov.gr/ ή http://ofeiles.gov.gr).
  2. Άρση του απορρήτου του/της συζύγου, εξαρτώμενων μελών, συνοφειλετών και εγγυητών εάν υπάρχουν και άντληση προσωπικών και οικονομικών στοιχείων.
  3. Επιβεβαίωση κριτηρίων επιλεξιμότητας και διενέργεια ελέγχων και διασταυρώσεων, με σκοπό τον αποκλεισμό στρατηγικών κακοπληρωτών.
  4. Παραγωγή, από την πλατφόρμα, μιας αυτοματοποιημένης πρότασης ρύθμισης οφειλών, βάσει αλγορίθμου με συγκεκριμένους οικονομικούς κανόνες/παραμέτρους (π.χ. αξία ρευστοποίησης, ικανότητα αποπληρωμής).
  5. Διενέργεια ψηφοφορίας επί της πρότασης ρύθμισης οφειλών από τους πιστωτές. Εάν η πλειοψηφία των πιστωτών συμφωνήσει, τότε η πρόταση αποστέλλεται στον οφειλέτη.
  6. Αξιολόγηση προτεινόμενης συμφωνίας από τον οφειλέτη.
  7. Υπογραφή συμφωνίας αναδιάρθρωσης οφειλών μεταξύ οφειλέτη και πιστωτών.

  Αναλυτικός οδηγός χρήσης της πλατφόρμας, καθώς και συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για το νέο εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ (www.keyd.gov.gr). Νοικοκυριά και επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν περαιτέρω ενημέρωση για τις επιλογές διαχείρισης των οφειλών τους, μπορούν να απευθυνθούν σε ένα από τα 50 Κέντρα και Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών της ΕΓΔΙΧ που λειτουργούν πανελλαδικά, κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 213.212.57.30.
Pin It