Ματαίωση του χωροταξικού σχεδιασμού για τις Υδατοκαλλιέργειες ζητά ο δήμος Σαλαμίνας

ixthyokalliergeies

Ερώτηση της βουλευτή Πειραιά Φωτεινή Μπακαδήμα

Με Ερώτησή της προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας η βουλευτής του ΜέΡΑ25 στη Β΄ Πειραιά Φωτεινή Μπακαδήμα επισημαίνει:

«Με την από 11/12/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαλαμίνας υιοθετήθηκε ομόφωνα το κοινό Ψήφισμα των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού πανελλαδικού συντονισμού για τη ματαίωση του χωροταξικού σχεδιασμού για τις ιχθυοκαλλιέργειες και αποφασίστηκε η συμμετοχή του Δήμου Σαλαμίνας στην «Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Φορέων που θίγονται από την ανάπτυξη Ιχθυοκαλλιεργειών».
Ειδικότερα, οι Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού διαμαρτύρονται στην Κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία για τις διαδικασίες που διενεργούνται ερήμην τους για την δημιουργία βιομηχανικών περιοχών ιχθυοκαλλιέργειας στον ελληνικό παράκτιο χώρο, περιφρονώντας και παραβιάζοντας τις επιθυμίες και αποφάσεις των αιρετών τοπικών Οργάνων.
Σύμφωνα με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), οι Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) είναι υποχρέωση της χώρας, η οποία απορρέει από ευρωπαϊκή οδηγία. Όμως, ο σχεδιασμός γίνεται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών, αλλά και χωρίς να έχει προηγηθεί γενικό χωροταξικό για τον παράκτιο και θαλάσσιο χώρο. Οι ΠΟΑΥ, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2021 και αποτελούν συνέχεια του «Ειδικού χωροταξικού Σχεδίου για τις Υδατοκαλλιέργειες».
Ειδικά η Σαλαμίνα, όπου υπάρχουν 8 δραστηριότητες υδατοκαλλιέργειας είτε είναι ιχθυοκαλλιέργειες είτε οστρακοκαλλιέργειες, με τα λάθη του παρελθόντος (Αναθεώρηση του χωροταξικού Σχεδιασμού το 2011), έχει υποστεί σημαντικές περιβαλλοντικές ζημίες που υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο οι τοπικές κοινωνίες και οι δήμοι πρέπει να έχουν λόγο στη χωροθέτηση τόσο σημαντικών των δραστηριοτήτων στις περιοχές τους,
Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:
1. Για ποιο λόγο δεν κλήθηκαν οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού στη διαβούλευση για τις ΠΟΑΥ;
2. Υπάρχουν πρόσφατες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που να αιτιολογούν επιπλέον υδατοκαλλιέργειες στην ήδη κορεσμένη από ανάλογες δραστηριότητες Σαλαμίνα;
3. Αν όχι, δεν προαπαιτείται πριν προχωρήσει η έγκριση δημιουργίας Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ);
4. Ποια είναι η τελευταία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αναφορικά με τις υδατοκαλλιέργειες στη Σαλαμίνα και ποια τα συμπεράσματά της;
5. Ποια νομοθετική πρωτοβουλία θα ληφθεί για την άμεση αναστολή κάθε διαδικασίας θεσμοθέτησης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, ώστε οι δήμοι της χώρας να συμμετάσχουν στις διαβουλεύσεις και τον σχεδιασμό»;

Pin It

eep logo